Bij ons op school starten wij de ochtend met de basisvakken: vaak eerst rekenen, dan taal en lezen. Halverwege de ochtend en tussen de middag is er pauze, ook is er ruimte voor een moment in de kring. Naast de godsdienstvertelling uit de methode ‘Kind Op Maandag’ zingen we liedjes en vertellen de kinderen hun eigen verhalen. Omdat we met een continurooster werken, blijven alle kinderen tijdens de lunchpauze over en eten we gezamenlijk in de klas. Er zijn altijd leerklachten op het plein in de pauzes.

‘Het continurooster zorgt voor veel rust in de school en bij de kinderen.’

In de middag werken we met het  International Primary Curriculum (IPC). De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 gaan projectmatig, vakoverstijgend en soms groepsdoorbrekend aan de slag met de wereldoriënterende vakken. Hierbij staat altijd één thema centraal. In de groepen 1 en 2 wordt overigens niet met het IPC gewerkt. Hier wordt vanuit thema’s een betekenisvolle leeromgeving gecreëerd, wat aansluit bij IPC.