Een kernpunt in onze school en in ons onderwijs is de herkenbare structuur. Er is een duidelijke doorgaande lijn te vinden in de school. Kinderen op onze school weten wat er van ze verwacht wordt. De school heeft een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en hoe we kinderen leren samenwerken.

‘Voor kinderen is het fijn om te weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten.’

We richten ons op het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij kinderen. Hierbij gaan we zorgvuldig om met verschillen tussen leerlingen zorgen we voor passend onderwijs voor onze kinderen. Samen met ouders kijken we naar ondersteuningsmogelijkheden. Dit geldt zowel voor kinderen die vlot door de stof heengaan, als voor kinderen die moeite hebben met de stof.

‘De basis voor ontwikkeling is dat een kind goed in zijn vel zit.’

De kernvakken (rekenen, taal en lezen) bieden we gestructureerd en in minimaal drie niveaus aan. Bij de wereldori├źnterende vakken werken we thematisch volgens het ‘Internationaal Primary Curriculum’. Daarnaast besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgens ‘The Leader in Me’. We zijn bezig met een pilot Bewegend Leren in de groepen 1 tot en met 4. Tijdens de lessen zetten we bewegingsactiviteiten in om optimale hersenontwikkeling te stimuleren, waarmee we de leeropbrengst voor ieder kind duurzaam ondersteunen.

International Primary Curriculum (IPC)

Het IPC is een internationale aanpak voor basisonderwijs die projectmatig, vakoverstijgend en groepsdoorbrekend werken mogelijk maakt. Op De Ichthus gebeurt dit bij de wereldori├źnterende vakken, waar de groepen 3 tot en met 8 een ge├»ntegreerd programma krijgen aangeboden. Kinderen werken en leren integraal, met concrete doelen. Om de kinderen mede-eigenaar te maken van hun leerproces zorgen we voor regelmatige terugkoppeling en reflectie.

‘Door praktische activiteiten aan te bieden wordt leren betekenisvol, wat het leerproces van kinderen bevordert.’

The Leader in Me

The Leader in Me is een aanpak voor basisscholen die kinderen aanspreekt op hun talenten en betrokkenheid. Het is gebaseerd op de 7 eigenschappen van Effectief Leiderschap van Stephen Covey. De boom staat hiervoor symbool.

Leerlingen leren op speelse wijze de 7 gewoonten toe te passen. Deze zijn gericht op persoonlijke groei en het aangaan van relaties met anderen. Het toepassen van de gewoonten gebeurt op ieder moment van de dag en in iedere situatie, met alle kinderen en volwassenen in de school. Het helpt om doelgericht aan het werk te zijn, om onderlinge verschillen te begrijpen en accepteren en om talenten te benutten. Op die manier ontstaat synergie.