Kennis en ervaring in huis
Op De Ichthus hebben we allerlei vormen van kennis en ondersteuning in huis, zoals logopedie en fysiotherapie. Daarnaast krijgen leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen de school extra hulp aangeboden, bijvoorbeeld door extra inzet van een onderwijsassistent, onderwijsondersteuner, leerkracht of IB-er. De ondersteuning kan zich richten op de leesontwikkeling, de begeleiding bij het plannen van je werk of bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van gezond gedrag.

‘Samen bereiden we het kind zo goed mogelijk voor op de hedendaagse samenleving en zorgen we ervoor dat hij of zij alles uit zichzelf haalt.’

Vragen?
Heeft u vragen over de begeleiding van uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht en eventueel de intern begeleider kijken we wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden.